تاکسی مدرسه

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1399/3/13
فعال
تاکسی مدرسه
سامانه مدیریت فرآیندهای مربوط به ثبت نام، تراکنش‌های مالی و مدیریتی سرویس دانش‌آموزان
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 21 33682561
ادمین سایت :
+98 9013737390
ادمین سایت :
+98 9125438389
توضیحات بیشتر

سامانه تاکسی مدرسه با مشارکت پیمان‌کاران مجاز حوزه تاکسی مدارس، به صورت یکپارچه تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت نام، تراکنش‌های مالی و مدیریتی سرویس دانش آموزان را، بدون معطلی و بدون نیاز به مراجعه حضوری پوشش می‌دهد. اولیای دانش‌آموزان در سامانه ثبت‌نام می‌کنند و پس از ورود مشخصات خود مبالغ مربوط به سرویس مدرسه را به صورت غیرحضوری پرداخت می‌کنند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل