تاچسی

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
فعال
تاچسی
سامانه سیستم حمل و نقل درون شهری
نام رسمی شرکت :
توس الگوریتم چیستا
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 51 37054071
وبسایت:
توضیحات بیشتر

تاچسی با در نظر گرفتن اسناد بالادستی در حوزه ICT ، طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند حمل و نقل درون شهری را از چند سال گذشته در دستور كار خود قرار داد و پس از مطالعات اولیه و امكان سنجی، طراحی سیستم اصلی را آغاز کرده است. سیستم هوشمند حمل و نقل شهری كه تحت عنوان تاچسی ارائه گردیده است بصورت كاملاً بومی در قالب یک شركت فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد توسط یک گروه آكادمیک طراحی و پیاده سازی شده است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل