بیمه کوثر

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/28
فعال
بیمه کوثر
سرمایه گذاری خطرپذیر بر کسب و کارهای نوپا
سرمایه‌گذار
سرمایه‌گذار
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 24
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 89382
وبسایت: