بیست و چهار

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/4
غیر فعال
بیست و چهار
دستیار شخصی هوشمند با هوش مصنوعی و انجام کارهای مالی و پرداخت
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفتر مرکزی :
وبسایت:
توضیحات بیشتر

استارتاپ بیست و چهار در سال ۱۳۹۴ ساخته شد و در نهایت منجر به ساخت دستیار شخصی هوشمند بر پایه هوش مصنوعی شد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل
سرمایه های جذب شده
دفعات جذب سرمایه :   1
1 رهنما ونچرز 1394/1/1
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1