بپرس

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/27
فعال
بپرس
اپلیکیشن پرسش و پاسخ آنلاین
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 88676248
وبسایت:
توضیحات بیشتر

بپرس یک پلتفرم اشتراکی دانش و اپلیکیشن پرسش و پاسخ آنلاین می باشد.