بومیکس

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/4
فعال
بومیکس
شتابدهی در حوزه بیوتکنولوژی
شتابدهنده
شتابدهنده
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابان ایتالیا، حدفاصل خیابان قدس و وصال شیرازی، آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران، پلاک41، طبقه4
شرکت :
+98 021 88958125
وبسایت:
توضیحات بیشتر

مدل بومی شده بروز کسب و کار در بیوتکنولوژی در ایران با همراهی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1