بلیتو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
غیر فعال
بلیتو
پلتفرم فروش بلیت رویداد های فرهنگی هنری و پایگاه پیشنهاد رویدادها
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
دفتر مرکزی :
+98 21 88350536
وبسایت:
توضیحات بیشتر

بلیتو به عنوان یک پلتفرم برای فروش بلیت رویداد های فرهنگی-هنری و پایگاهی جهت پیشنهاد رویدادهای خاص فعالیت میکند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   4
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل
خدمات شتاب دهی دریافت شده
تعداد خدمات شتاب دهی دریافت شده :   1
1 دیموند آموزش , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1