برندا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/7/3
غیر فعال
برندا
پلتفرم گردآوری اطلاعات تخصصی برندهای آشنا، کمترشناخته شده و نوپا
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

برندا پلتفرمی در راستای گردآوری اطلاعات تخصصی برندهای آشنا، کمترشناخته شده و نوپا می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل