برساد تجهیز

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/7
فعال
برساد تجهیز
واردات مواد تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی
نام رسمی شرکت :
برساد تجهیز پرتو
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابان مطهری، بعد از تقاطع سهرودی، پلاک 81، طبقه دوم، واحد سوم شمالی
شرکت :
+98 021 86125071