بانک ایران زمین

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/4
فعال
بانک ایران زمین
بانکی و مالی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
غیرانتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
بیشتر از 100 نفر
آدرس بانک ایران زمین :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابان میرداماد