بانک ایران زمین

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1399/12/11
فعال
بانک ایران زمین
بانکی و مالی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
غیرانتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
بیشتر از 100 نفر
آدرس بانک ایران زمین :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابان میرداماد