بازار نفت گاز پتروشیمی

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/7
فعال
بازار نفت گاز پتروشیمی
خدمات تحلیل و بررسی بازارهای جهانی
نام رسمی شرکت :
آسیا رادیس
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس شرکت :
توضیحات بیشتر

خدمات تحلیل و بررسی بازارهای جهانی و صادرات محصولات نفتی