بارمان تجارت معین منطقه آزاد ماکو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/30
فعال
بارمان تجارت معین منطقه آزاد ماکو
صادرات و واردات
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

شرکت بارمان تجارت معین منطقه آزاد ماکو در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارد.