بارطب

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/9/12
فعال
بارطب
نیازمندیهای پزشکی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفترمرکزی :
ادمین سایت :
+98 9123057342
وبسایت:
توضیحات بیشتر

سایت بارطب سایت نیازمندیهای پزشکی به صورت تخصصی در این حوزه می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل