بارسی

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
غیر فعال
بارسی
سامانه درخواست و سفارش پیک موتوری
نام رسمی شرکت :
طلوع گستر عصر هوشمند بار
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

بارسی اپلیکیشنی تمام هوشمند برای سفارش پیک موتوری آنلاین می‌باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل