ای تکمیلی

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/27
فعال
ای تکمیلی
سامانه هوشمند الکترونیکی خدمات تکمیلی
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1399
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 44845065
ادمین سایت :
+98 9124067168
توضیحات بیشتر

سامانه هوشمند الکترونیکی خدمات تکمیلی بستری است جهت تحقق زندگی الکترونیکی ایرانیان تا در این بستر بتوانند خدمات تکمیلی آنلاین را با بهره گیری از هوش مصنوعی هر چه مفید تر و موثرتر دریافت نمایند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل