اینفورمیکال

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
غیر فعال
اینفورمیکال
سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

وب سایت اینفورمیکال سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری کشور است که در این سامانه برگزارکنندگان رویداد می‌توانند رویداد خودشان را پیگیری، ثبت و اطلاع‌رسانی کنند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل