اینستاگراماتور

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
غیر فعال
اینستاگراماتور
سامانه ارائه دهنده راهکارهای بازاریابی در اینستاگرام
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

اینستاگراماتور ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه بازاریابی در اینستاگرام می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل