ایشر

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
غیر فعال
ایشر
سامانه کسب درآمد و دریافت تخفیف در خرید بیمه نامه ها
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفتر مرکزی :
وبسایت:
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل