ایران اینستاگرام

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
غیر فعال
ایران اینستاگرام
پلتفرم ارائه دهنده خدمات تبلیغ و جذب مخاطب در اینستاگرام
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1393
آدرس دفتر مرکزی :