اکتروفارما

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/30
فعال
اکتروفارما
تولید داروهای ضدسرطان
نام رسمی شرکت :
Acteropharma
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
بیشتر از 100 نفر
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابان هشتم ، کویه نصر (خیابان گیشا) ، پلاک
شرکت :
+98 021 41637000