انرسا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/4/3
فعال
انرسا
پلتفرمی در راستای مدیریت مصرف برق از طریق شناسایی الگوی مصرف کاربر
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1396
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

انرسا پلتفرمی برای مدیریت مصرف برق از طریق شناسایی الگوی مصرف کاربر و ارائه پیشنهاد زمان استفاده برای کاهش هزینه مصرف است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل
خدمات شتاب دهی دریافت شده
تعداد خدمات شتاب دهی دریافت شده :   1
1 آیوتیک آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1