امن سپهر رایان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/8
فعال
امن سپهر رایان
برق الکترونیک
استارتاپ
استارتاپ
نام رسمی شرکت :
امن سپهر رایان
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1397
آدرس مجموعه شرکت های پارک علم وفناوری لرستان :
ایمیل :
توضیحات بیشتر

در زمینه هوشمند سازی و قفل های مبتنی بر الکترونیک شرکت فعالیت دارد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - رئیس هیئت مدیره شرکت امن سپهر رایان
1397/6/14
خدمات شتاب دهی دریافت شده
تعداد خدمات شتاب دهی دریافت شده :   1
1 پارک علم و فناوری لرستان فضای کار1397/6/14
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1