الو اسپانسر

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/29
فعال
الو اسپانسر
پلتفرم ارائه خدمات تخصصی اسپانسرینگ
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1399
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 88967156
ادمین سایت :
+98 9393072853
توضیحات بیشتر

الو اسپانسر به ارائه خدمات تخصصی اسپانسرینگ می پردازد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل