الوو وب

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/6/29
فعال
الوو وب
فروشگاه اینترنتی 303
نام رسمی شرکت :
فروشگاه 303
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1399
آدرس دفتر مرکزی :
مدیر وبسایت :
+98 9147311202
وبسایت:
توضیحات بیشتر

خرید و فروش نهال و بذر

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل