افزارپردازان نوآور جویا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/11
فعال
افزارپردازان نوآور جویا
پلتفرم رهگیری، ردیابی و کنترل انسان و حیوان خانگی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان اصفهان  ،  شهر اصفهان  ، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان،ساختمان ابوریحان واحد 255
ایمیل :
شرکت :
+98 021 33931257
وبسایت:
توضیحات بیشتر

با تحقیق و توسعه محصول در حوزه سالمندان، کودکان و حیوانات خانگی(پت)، پلتفرم های سالمنــد (سان)، کـودک (رسا) و پـت (تام) تعریف و طراحی شد. بخش های مختلفی مانند موقعیت یابی، برنامه های آموزشی، فروشگاه های تجهیزات پزشکی، پرستاران، پزشکان، کلینیک ها، مراکز خدماتی، نگهداری و پانسیون ها همگی در یک پلتفرم، قرار داده شده اند.