افرا دیتا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/11
فعال
افرا دیتا
ارائه هاست تخصصی وردپرس
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1389
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابان دکتر علی شریعتی، بن بست ویرا، پلاک ۱۲، طبقه سوم، واحد۱۱
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابـان شـهید مدنـی، خیابـان احمـد مرادبیـک، سـاختمان مجتمـع تجـاری مسـعود، پـالک 26 ،طبقـه سـوم، واحـد 3
دفترمرکزی :
+98 21 91306050
توضیحات بیشتر

افرا دیتا به ارائه هاست تخصصی وردپرس می پردازد.