اطلس چمن

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/29
فعال
اطلس چمن
تولید چمن مصنوعی
نام رسمی شرکت :
اطلس چمن
دسته‌ها :
نوع شرکت :
غیرانتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس قزوین :