اطبا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/28
فعال
اطبا
آموزش مهارت های بالینی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
توضیحات بیشتر

مجموعه آموزش پزشکی درمانگاه محور