ارتباطات و رسانه رسا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/27
فعال
ارتباطات و رسانه رسا
طراحی و تولید محتوا، محتوای دیجیتالی و دیداری و شنیداری
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 31 31317003
توضیحات بیشتر

علوم ارتباطات رسا متن نقش جهان در زمینه طراحی و تولید محتوا، محتوای دیجیتالی و دیداری و شنیداری فعالیت دارد.