ارتبات

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/3/1
فعال
ارتبات
سیستم هوشمند ارتباط با مشتریان
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
ادمین سایت :
+98 9354596624
وبسایت:
توضیحات بیشتر

با توجه به اهمیت ارتباط مؤثر با مشتریان و مشکلاتی که افزایش نیروی انسانی برای این امر به کسب و کارها تحمیل می‌کند تمرکز تیم ارتبات بر روی سهولت ارتباط صاحبان کسب و کار با مشتریانشان می‌باشد به گونه‌ایی که با بهره‌گیری از تکنیک‌های پردازش زبان و متن کاوی در قالب ربات نرم‌افزاری هوشمند به نام ‘چت بات’ که می‌توانند تا حدود زیادی همچون انسان با کاربران در بستر ارتباطی کسب و کارها به تعامل بپردازند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل
خدمات شتاب دهی دریافت شده
تعداد خدمات شتاب دهی دریافت شده :   1
1 نوین تک آموزش , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1