آواژن پویش

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/8
فعال
آواژن پویش
تولید کیت های آزمایشگاهی
دانش بنیان
دانش بنیان
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، بزرگراه همت جنب برج میلاد دانشگاه علوم پزشکی ایران--مرکز رشد و فناوری دانشگاه
ایمیل :
وبسایت: