آوامپ

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/6/29
غیر فعال
آوامپ
سامانه ای در حوزه گردشگری و تسهیل سفر
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
وبسایت:
توضیحات بیشتر

آوامپ نرم افزار راهنمای صوتی مکان محور ایران به زبان های بین المللی است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   3
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل