آموزش زبان هما

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/3/1
فعال
آموزش زبان هما
اپلیکیشن آموزش زبان بر مبنای تعامل با زبان آموز
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 36604498
ادمین سایت :
+98 9219737192
وبسایت:
توضیحات بیشتر

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی هما بر مبنای تعامل با زبان آموز میباشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل