آموزشگاه فنی پویان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/27
فعال
آموزشگاه فنی پویان
آموزش دوره های فنی حرفه ای
نام رسمی شرکت :
آموزشگاه فنی پویان
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس آموزشگاه :