آسمان صنعت

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/4/3
غیر فعال
آسمان صنعت
توسعه تکنولوژی سیستم های هوایی بدون سرنشین
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1393
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

شرکت آسمان صنعت توسعه دهنده سیستم های هوایی بدون سرنشین است. آسمان صنعت با توجه به نیاز صنایع و معادن، تکنولوژی های مربوط به این سیستمها را سفارشی سازی کرده و به سازمانها، شرکتها و پیمانکاران صنعتی و معدنی ارائه می دهد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل