آرمش

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/29
فعال
آرمش
سامانه هوشمند درخواست خودرو
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نام رسمی شرکت :
 کیان گستر آرامش
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، پیشوا، بلوار شهید قمی، قطعه ۷
دفترمرکزی :
+98 21 34153
وبسایت:
توضیحات بیشتر

آرمش سامانه هوشمند درخواست خودرو پل ارتباطی میان مسافران و رانندگان می باشد.