آرمان فارمد دارو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/27
فعال
آرمان فارمد دارو
تامین دارو، مکمــل های غذایی و ورزشی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان خالد اسلامبولی ، کوچه هفتم ، پلاک ۲۲
شرکت :
+98 021 82711