آرتیو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1399/5/20
فعال
آرتیو
فروشگاه آنلاین دست سازه های هنری
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفترمرکزی :
ادمین سایت :
+98 9173898836
وبسایت:
توضیحات بیشتر

آرتیو پلتفرمی برای فروش و تبلیغ صنایع دستی تولیدکنندگان می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل