آرتالب

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/28
فعال
آرتالب
پلتفرم آنلاین خدمات آزمایشگاهی
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1400
آدرس شرکت :
ایمیل :
توضیحات بیشتر

آرتالب استارتاپی در حوزه آزمایشگاهی با رویکرد ارائه خدمات آزمایشگاهی آنلاین به آزمایشگاه ها و شرکت های IVD میباشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل
1400/2/11