آبگینه

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
فعال
آبگینه
تولید و انتشار محتوای تخصصی معماری و...
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 41 33842034
ادمین سایت :
+98 0935509225
ادمین سایت :
+98 9355092250
توضیحات بیشتر

آبگینه مرجع دانستنی های هنر، معماری و شهرسازی و اطلاع رسانی رویدادهای معماری سراسر کشور می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل