شناخت، هم افزایی، شکوفایی‌
ما اکوموتیو هستیم
ما معتقدیم که ظرفیت بالایی برای حل مسائل پیچیده و ارزش آفرینی در اکوسیستم کارآفرینی ایران وجود دارد.ما می کوشیم با ایجاد شناخت متقابل میان اعضای اکوسیستم و تسهیل برقراری ارتباط میان ایشان ، زمینه را برای شکوفایی این ظرفیت مهیا کنیم.
ما رسانه هستیم
ما ابزارهای متنوع رسانه ای را به منظور گسترش سطح ارتباطات اعضای اکوسیستم کارآفرینی ایران توسعه می‌دهیم.ما ضمن توسعه ، مدیریت این ابزارها را هم بر عهده داریم تا به طور پیوسته با دریافت بازخورد از مخاطبان ، این ابزارها را بهبود دهیم
telegraminstagramtwitter
اکوموتیو رسانه ای متمرکز بر اکوسیستم کارآفرینی است. ما سعی می‌کنیم هر روز مهمترین اخبار و رویدادهای اکوسیستم را از طریق این وبسایت به اطلاع علاقه مندان برسانیم و تحلیل‌هایی نسبت به آنها ارائه دهیم.
اکوموتیو تنها یک رسانه خبری نیست. ما در اکوموتیو ضمن ارائه محتوای آموزشی به معرفی توانمندی‌ها ، طرح فرصت‌ها و شناسایی چالش‌های اکوسیستم کارآفرینی می‌پردازیم
ما فراتر از ما هستیم
نقش آفرینی ما در قالب رسانه سبب شده است که با بسیاری از اعضای تاثیرگذار اکوسیستم کارآفرینی در ارتباط باشیم. شبکه ارتباطات گسترده ما بازیگران مختلف از سطح نهادهای سیاستگذار ، سرمایه‌گذاران ، شتاب دهنده ها و دیگر نهادهای تسهیلگر و از همه مهمتر کارآفرینان را شامل می‌شود. ما در سطوح مختلف با این بازیگران همکاری داشته‌ایم.