مقدمه

اکوموتیو ، جامع ترین لیست استارتاپ ها و شرکتهای دانش بنیان با بیش از 8000 شرکت ثبت شده ؛ با اکوموتیو رقبای حوزه فعالیتتان را بهتر بشناسید.

اکوسیستم

تعداد استارتاپ ها :
تعداد دانش بنیان ها :
تعداد خلاق ها :
تعداد سرمایه گذار ها :
تعداد شتاب دهنده ها :
تعداد فضای های اشتراکی :
تعداد کل پروفایل شرکت :
سرمایه‌گذاران
شتاب‌دهنده‌ها